Magnetoplasmonics Lab

📢 حضور شرکت در اولین رویداد حل مسئله و همایش ملی علوم و فناوری‌های همگرا و کوانتومی 📢

📢 حضور شرکت در اولین رویداد حل مسئله و همایش ملی علوم و فناوری‌های همگرا و کوانتومی 📢
اولین رویداد حل مسئله و همایش ملی علوم و فناوری‌های همگرا و فناوری‌های کوانتومی با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر جمشید صباغ‌زاده قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات و جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه فناوری‌های همگرا و کوانتومی در مجتمع دانشگاهی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی واحد تهران مرکزی برگزار شد.

در این رویداد شرکت توسعه حسگرسازان نورگستر در راستای افزایش شبکه‌سازی و برقراری همکاری‌های علمی و فناورانه بین بخش‌های دانشگاهی و صنعتی کشور در نمایشگاه شرکت نموده و به ارائه محصولات و خدمات خود پرداخت.

از محصولات ارائه شده در نمایشگاه میتوان به حسگر تمام اتوماتیک پلاسمونی و سلول بخار اتمی روبیدیوم اشاره کرد و در رابطه با حسگرکوانتومی با استفاده از بخار گرم روبیدیوم،ساعت اتمی بخار گرم روبیوم و حسگر های پلاسمونیک توضیح داده شد.