Magnetoplasmonics Lab

Archives December 27, 2023

📢 حضور شرکت در بیست و چهارمین جشنواره پژوهشی ابوریحان 📢
بیست و چهارمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی سوم دی‌ماه با حضور جمعی از مسئولان، اساتید و پژوهشگران در دانشگاه .علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار و منتخبان این دوره از جشنواره معرفی شدند

در این نمایشگاه شرکت به منظور تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و شبکه سازی حسگر تمام اتوماتیک پلاسمونی ساخت شرکت حسگرسازان نور گستر (پلاسنس) خود را ارائه کرد که واقع یک چیدمان اپتیکی آزمایشگاهی بصورت دستگاه جمع شده است که در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی، دارویی و حوزه های زیست پزشکی برای کاربردهای حسگری مورد استفاده قرار میگیرد.

📢 سخنرانی خانم حانیه جاراللهی در اولین رویداد حل مسئله و همایش ملی علوم و فناوری‌های همگرا و کوانتومی 📢